Audito grupės narius/es (mažiausiai tris) iš Asociacijos tikrųjų narių renka visuotinis narių susirinkimas dvejų metų laikotarpiui Asociacijos valdybos teikimu. Audito grupė tikrina Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus, visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijos finansinius patikrinimus, artimiausiame visuotiniame susirinkime arba Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, visuotiniame narių susirinkime pateikia Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metinę ataskaitą.

Audito grupės nariai/ės

Dabartinės audito grupės narės: Juliją Jančak, Auksė Kuokštienė ir Alina Matijošienė