(Esamų Asociacijos narių sąrašą rasite čia)

Asociacijos nariai/ės yra: Asociacijos tikrieji/osios nariai/ės ir Asociacijos garbės nariai/ės. Asociacija nariais/ėmis pageidaujantiems tapti asmenims taip pat gali suteikti kandidato statusą.

Asociacijos tikrieji nariai

Asociacijos tikrieji/osios nariai/ės turi visas Įstatuose įvardytas teises ir pareigas. Asociacijos tikruoju/ąja nariu/e gali būti veiksnus fizinis asmuo, kuris:

  1. atitinka Įstatuose nurodytus profesinius reikalavimus,
  2. pripažįsta Asociacijos įstatus, laikosi vertėjų Etikos kodekso,
  3. yra sumokėjęs stojamąjį mokestį, moka nario/ės mokestį, ir dalyvauja Asociacijos veikloje.

Asociacijos garbės nariai/ės

Asociacijos garbės nariu/e gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis nuopelnų vertėjų profesijai ar jos ugdymui. Asociacijos garbės narys/ė turi visas 8 straipsnio 1 dalyje įvardytas teises.

Kandidato statusas

Asociacija nariais/ėmis pageidaujantiems tapti asmenims gali suteikti kandidatų statusą. Kandidatas/ė – tai veiksnus fizinis asmuo, kuris:

  1. turi aukštąjį išsilavinimą,
  2. pageidauja tapti Asociacijos tikruoju/ąja nariu/e, bet esamuoju metu neatitinka visų Asociacijos tikriesiems/osioms nariams/ėms keliamų Įstatuose nurodytų profesinių reikalavimų, tačiau turi perspektyvą per kelerius metus juos įvykdyti,
  3. pripažįsta Asociacijos įstatus, laikosi vertėjų Etikos kodekso,
  4. moka kandidato mokestį visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka,
  5. turi visas Įstatuose įvardytas teises ir pareigas.