(Esamų Asociacijos narių sąrašą rasite čia)

Asociacijos nariai yra: Asociacijos tikrieji nariai ir Asociacijos garbės nariai. Asociacija nariais pageidaujantiems tapti asmenims taip pat gali suteikti kandidato statusą.

Asociacijos tikrieji nariai

Asociacijos tikrieji nariai turi visas Įstatuose įvardytas teises ir pareigas. Asociacijos tikruoju nariu gali būti veiksnus fizinis asmuo, kuris:

  1. atitinka Įstatuose nurodytus profesinius reikalavimus,
  2. pripažįsta Asociacijos įstatus, laikosi vertėjo Etikos kodekso,
  3. yra sumokėjęs stojamąjį mokestį, moka nario mokestį, ir dalyvauja Asociacijos veikloje.

Asociacijos garbės nariai

Asociacijos garbės nariu gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis nuopelnų vertėjo profesijai ar jos ugdymui. Asociacijos garbės narys turi visas 8 straipsnio 1 dalyje įvardytas teises.

Kandidato statusas

Asociacija nariais pageidaujantiems tapti asmenims gali suteikti kandidato statusą. Kandidatas – tai veiksnus fizinis asmuo, kuris:

  1. turi aukštąjį išsilavinimą,
  2. pageidauja tapti Asociacijos tikruoju nariu, bet esamuoju metu neatitinka visų Asociacijos tikriesiems nariams keliamų Įstatuose nurodytų profesinių reikalavimų, tačiau turi perspektyvą per kelerius metus juos įvykdyti,
  3. pripažįsta Asociacijos įstatus, laikosi vertėjo Etikos kodekso,
  4. moka kandidato mokestį visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka,
  5. turi visas Įstatuose įvardytas teises ir pareigas.