Asmuo, norintis tapti Asociacijos tikruoju/ąja nariu/e turi:

  • vertėjas/a raštu:
  1. turėti pripažintą vertimo studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę pripažintą  vertimo arba kitos srities kvalifikaciją,
  2. turėti ne trumpesnį nei 2 metų vertimo raštu stažą,
  3. atitikti aukštus vertimo kokybės reikalavimus.
  • vertėjas/a žodžiu:
  1. turėti pripažintą vertimo studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę pripažintą  vertimo arba kitos srities kvalifikaciją,
  2. turėti ne mažesnį nei 300 valandų vertimo žodžiu stažą,
  3. atitikti aukštus vertimo kokybės reikalavimus.