Asmuo, norintis tapti Asociacijos tikrąja (-uoju) nare (-iu) turi:

 • vertėja (-as) raštu:
  • turėti pripažintą vertimo raštu studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba
  • turėti pripažintą vertimo raštu studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį nei 2 metų vertimo raštu stažą arba
  • turėti pripažintą kitos nei vertimas srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį nei 5 metų vertimo raštu stažą.
 • vertėja (-as) žodžiu:
  • turėti pripažintą vertimo studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba
  • turėti pripažintą vertimo žodžiu studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnį nei 250 valandų vertimo žodžiu stažą arba
  • turėti pripažintą kitos nei vertimas srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnį nei 400 valandų vertimo žodžiu stažą.