Kviečiame naujus narius prisijungti prie LVA!

Lietuvos vertėjų asociacija yra vienintelė Lietuvoje asociacija, vienijanti ir vertėjus raštu, ir vertėjus žodžiu. LVA užsibrėžusi plačius tikslus – padėti vertėjams ugdyti šios veiklos profesionalumą, atstovauti jų profesiniams interesams, didinti vertėjo profesijos prestižą. Įstoję į LVA turėsite galimybę prisidėti prie šios vertėjų bendruomenei itin svarbios veiklos, nes siekti šių tikslų įmanoma tik susivienijus. LVA jau nemažai nuveikė – vienas svarbiausių praeitų metų pasiekimų buvo didelis LVA valdybos narių indėlis kuriant vertėjo profesinį standartą. LVA mezga ryšius su Lietuvos ir kitų šalių vertėjų asociacijomis, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, pavyzdžiui, tarptautinio literatūros festivalio „Vilniaus lapai“ rengėjais ir Vilniaus verslo kolegija, artimai bendrauja su VU Vertimo studijų katedra.

Mūsų nariai sudaro glaudžią bendruomenę, kuri suteikia kolegialumo jausmą ir galimybę tobulintis dalyvaujant asociacijos paskaitose, seminaruose ir diskusijose. Asociacijos valdyba su nariais nuolat dalijasi aktualia informacija, kasmet rengia visuotinį narių susirinkimą ir vakaronę. Šie susitikimai – puiki proga užmegzti naujų ryšių.

LVA nariams taikomi aukšti profesiniai reikalavimai, jie privalo laikytis asociacijos Etikos kodekso. Vertėjo narystė asociacijoje užsakovams yra vertimo kokybės garantas. Asociacijos valdyba susilaukia organizacijų ir įmonių prašymų rekomenduoti vertėjus, kuriuos persiunčia nariams, turintiems atitinkamas kalbų kombinacijas.

Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija. Nedidelis metinis narystės mokestis padeda valdybai toliau veikti visuomeniniais pagrindais.

Tapti LVA nariu gali asmuo, turintis pripažintą vertimo studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę pripažintą vertimo arba kitos srities kvalifikaciją, ne trumpesnį nei 2 metų vertimo raštu arba ne mažesnį nei 300 valandų vertimo žodžiu stažą ir atitinkantis aukštus vertimo kokybės reikalavimus.

Nauji nariai į Asociaciją priimami vieną kartą per metus per Lietuvos vertėjų asociacijos visuotinį susirinkimą – ateinantis susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 17 d.

Informacijos apie priėmimo į Asociaciją sąlygas ir nariams bei kandidatams keliamus reikalavimus rasite žemiau pateiktose skiltyse.

Asociacijos nariai ir kandidatai
Profesiniai reikalavimai
Priėmimo, išstojimo ir šalinimo tvarka
Mokesčiai