Kviečiame tapti LVA nare/-iu!

Jei norėtumėte stoti į LVA, prašome atsiųsti LVA valdybai stojimo prašymą ir šiuos dokumentus:
1) dokumentų, patvirtinančių vertimo darbui reikalingą išsilavinimą ar kvalifikaciją, kopijas,
2) tris rekomendacijas raštu, iš kurių bent viena yra Asociacijos nario/ės rekomendacija,
3) vertimo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Informacijos, kokie profesniai reikalavimai taikomi LVA narėms ir nariams, galite rasti čia:
PROFESINIAI REIKALAVIMAI

Jei neatitinkate visų profesinių reikalavimų, galite kreiptis į mus dėl kandidatės/-o statuso:
ASOCIACIJOS NARIAI/ĖS IR KANDIDATAI/ĖS

Daugiau apie narių prėmimą:
PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR ŠALINIMO TVARKA

STOJIMO IR NARYSTĖS MOKESTIS