Lietuvos vertėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas nustatė šiuos Asociacijos narių ir kandidatų į Asociacijos narius mokesčius:

Stojamasis nario mokestis30 eurų
Kasmetinis nario mokestis20 eurų
Kasmetinis kandidato į Asociacijos narius mokestis10 eurų

 

Mokesčių mokėjimo tvarka

Asociacijos nariai ir kandidato statusą turintys asmenys moka visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. Metinis nario mokestis turi būti sumokamas visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka.