Lietuvos vertėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas nustatė šiuos Asociacijos narių ir kandidatų/čių į Asociacijos narius/es mokesčius:

Stojamasis nario mokestis30 eurų
Kasmetinis nario mokestis20 eurų
Kasmetinis kandidato į Asociacijos narius mokestis10 eurų

 

Mokesčių mokėjimo tvarka

Asociacijos nariai/ės ir kandidatų statusą turintys asmenys moka visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį ir kasmetinį nario/ės mokestį. Metinis nario/ės mokestis turi būti sumokamas visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka.