Lietuvos vertėjų asociacija yra vienintelė Lietuvoje asociacija, vienijanti ir vertėjus/as raštu, ir vertėjus/as žodžiu. LVA užsibrėžusi plačius tikslus – padėti vertėjams ir vertėjoms ugdyti šios veiklos profesionalumą, atstovauti jų profesiniams interesams, didinti vertėjų profesijos prestižą. Įstoję į LVA turėsite galimybę prisidėti prie šios vertėjų bendruomenei itin svarbios veiklos, nes siekti šių tikslų įmanoma tik susivienijus. LVA jau nemažai nuveikė – vienas svarbiausių praeitų metų pasiekimų buvo didelis LVA valdybos narių indėlis kuriant vertėjų profesinį standartą. LVA mezga ryšius su Lietuvos ir kitų šalių vertėjų asociacijomis, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, pavyzdžiui, tarptautinio literatūros festivalio „Vilniaus lapai“ rengėjais/omis ir Vilniaus verslo kolegija, artimai bendrauja su VU Vertimo studijų katedra.

Mūsų nariai ir narės sudaro glaudžią bendruomenę, kuri suteikia kolegialumo jausmą ir galimybę tobulintis dalyvaujant asociacijos paskaitose, seminaruose ir diskusijose. Asociacijos valdyba su nariais ir narėmis nuolat dalijasi aktualia informacija, kasmet rengia visuotinį narių susirinkimą ir vakaronę. Šie susitikimai – puiki proga užmegzti naujų ryšių.

LVA nariams/ėms taikomi aukšti profesiniai reikalavimai, jie/jos privalo laikytis asociacijos Etikos kodekso. Vertėjo/os narystė asociacijoje užsakovams/ėms yra vertimo kokybės garantas. Asociacijos valdyba susilaukia organizacijų ir įmonių prašymų rekomenduoti vertėjus/as, kuriuos persiunčia nariams/ėms, turintiems/čioms atitinkamas kalbų kombinacijas.

Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija. Nedidelis metinis narystės mokestis padeda valdybai toliau veikti visuomeniniais pagrindais.

Tapti LVA nariu/e gali vertėjas/a, turintis/i pripažintą vertimo studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę pripažintą vertimo arba kitos srities kvalifikaciją, ne trumpesnį nei 2 metų vertimo raštu arba ne mažesnį nei 300 valandų vertimo žodžiu stažą ir atitinkantis/i aukštus vertimo kokybės reikalavimus.

Nauji/os nariai/ės į Asociaciją priimami/os vieną kartą per metus per Lietuvos vertėjų asociacijos visuotinį susirinkimą – ateinantis susirinkimas vyks 2024 m. pavasarį.

Informacijos apie priėmimo į Asociaciją sąlygas ir nariams/ėms bei kandidatams/ėms keliamus reikalavimus rasite čia.

 

LVA struktūra
Valdyba
Audito grupė
LVA įstatai
Profesinės etikos kodeksas