Lietuvos vertėjų asociacija yra savarankiška ne pelno siekianti organizacija, vienijanti asmenis, užsiimančius vertėjo raštu ir (arba) vertėjo žodžiu profesine veikla. Svarbiausi Asociacijos tikslai – vienyti profesine vertimo veikla užsiimančius asmenis, padėti jiems ugdyti šios veiklos profesionalumą ir atstovauti jų profesiniams interesams, siekti, kad Asociacijos nariai teiktų tik aukščiausio profesinio lygio vertimo paslaugas, organizuoti (ir vykdyti) savo narių profesinį mokymą rengiant diskusijas, seminarus, konferencijas, ir kt.

 

LVA struktūra
Valdyba
Audito grupė
LVA įstatai
Profesinės etikos kodeksas