Archyvas

2020 m. vasario 12 d. įvyko VMI paskaita vertėjams aktualių mokesčių tema

Kadangi pamažu artėja pajamų deklaravimo metas, kuris aktualus turbūt daugeliui vertėjų, LVA praeitą savaitę surengė paskaitą „Vertėjo darbo veiklos specifika – verslo liudijimai ir individuali veikla, atitinkami mokesčiai“, kurią vedė VMI atstovės. VMI vyr. spec. Genė Jucevičienė pristatė skirtingas vertimo veiklos formas: darbą su darbo sutartimi, autorine sutartimi, verslo liudijimu ir individualios veiklos pažyma. Ji išsamiai aptarė su šiomis veiklos formomis susijusias galimybes, ribojimus ir mokamus mokesčius. Vyr. specialistės  Laura Liaudanskaitė ir Milda Ramanauskienė pristatė PVM prievoles. Lektorės informatyviai atsakė į iš anksto atsiųstus ir per paskaitą užduotus klausimus ir pažymėjo, kad 2019 m. gautų pajamų deklaravimas internetu vyks kiek kitaip: forma bus pildoma su vedliu. Be to, lektorės priminė, kad deklaruojant pajamas galima pasinaudoti lengvatomis, t. y. sumažinti apmokestinamas pajamas sumomis, sumokėtomis, pvz., už gyvybės draudimą, papildomą II pakopos pensijų kaupimą ir kt. Naujovė šiais metais – lengvatos už III pakopos pensijų kaupimą, pastatų apdailą ir remontą bei lengvųjų automobilių remontą. Daugiau informacijos apie metinės pajamų deklaracijos formos (GPM312) pildymą ir GPM įstatymo pakeitimus nuo 2020 m. rasite čia: https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8950/49bdcb50-ec4e-44df-b254-ed6f5e11cdf0. Beje, 2019 m. pajamų deklaracijas bus galima teikti nuo kovo mėnesio.

Dar kartą dėkojame lektorėms už informatyvią paskaitą ir dalyviams už klausimus ir aktyvumą!

Vertimo konferencijos atgarsiai

Spalio 4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tarptautinė konferencija, „Vertimas šiuolaikinėje visuomenėje: kintantis vertėjo vaidmuo, etika ir lūkesčiai“, kurioje dalyvavo 10 mūsų asociacijos narių. Organizatoriai – VU Filologijos fakulteto, Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas, Vertimo studijų katedra. Konferenciją vedė LVA narė, Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto direktorė prof. Nijolė Maskaliūnienė.

Pasveikinusi konferencijos pranešėjus ir gausiai susirinkusius dalyvius ji pasidžiaugė, kad Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros Vertimo raštu magistrantūros programa įtraukta į Europos vertimo raštu magistrantūros programų tinklą (angl. European Master’s in Translation – EMT), kurio veiklą koordinuoja Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas. Šis statusas programai suteiktas iki 2024-ųjų metų.

Sveikinimo žodyje VU studijų prorektorius prof. dr. Valdas Jaskūnas, linkėdamas sėkmės, pažymėjo plačius šiuolaikiniam vertėjui keliamus reikalavimus. Prof. dr. Inesa Šeškauskienė, sveikinimo ir lūkesčio kupinais žodžiais kreipdamasi į konferencijos dalyvius, pajuokavo, kad vertėjams negresia Alzheimerio liga, nes, kaip rodo mokslo tyrimai, itin aktyviai keliomis kalbomis dirbančios smegenys ją atitolina ar jos visai išvengia. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento 1-ojo skyriaus vadovė Rita Dedonienė sakė, kad Europos Sąjungoje vis daugiau dokumentų papildoma ar taisoma, o naujų kuriama labai mažai, todėl didėja redagavimo poreikis, o tam ypač naudingos kompiuterinės programos. Kita vertus, be aukštos kvalifikacijos vertėjo kokybiškas rezultatas neįmanomas.

Pranešimą tema „Profesionalumas ir etika: vertėjai ir vertimo srities tyrėjai“ skaitė Astono universiteto (JK) vertimo studijų programose dėsčiusi prof. Christina Schaeffner. Vertimo tyrinėtoja, teksto lingvistė, analizuojanti kritinį ir politinį diskursą, metaforų vertimą politiniuose tekstuose, padariusi didelį indėlį į vertimo didaktikos pažangą, didelio skaičiaus tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų ir komisijų narė, papasakojo apie pastarųjų metų tendencijas, naujus iššūkius ir reikalavimus. Jos skaidrėse buvo gausu vertėjams ir vertimo dėstytojams vertingų leidinių pavadinimų, iškilių tos srities tyrėjų pavardžių, naujausių darbų.

Antra pranešėja buvo viešnia iš Lenkijos, Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos instituto ir Europos vertimo studijų asociacijos atstovė dr. habil. Lucja Biel. Ji paminėjo, į kokias vertimo sritis dabar sutelkia dėmesį mokslininkai, kalbėjo apie demokratėjantį vertimą, ergonomikos pokyčius, išryškino nūdienos sąvoką „augmented translator“ (techninėje aplinkoje, t. y. žmogaus ir kompiuterio sąveikoje, greitai ir efektyviai gebantis dirbti vertėjas), atkreipė dėmesį į augantį patikros vaidmenį, į postredagavimą ir padarė išvadą, kad mašininis (automatizuotas) vertimas paspartina vertimą, bet be atidaus ir kvalifikuoto žmogaus indėlio geras vertimas negalimas.

Po pietų išklausėme dar du pranešimus. UAB „Tilde“ direktorė Renata Špukienė pranešime „Ieškote vertėjų? Ne, ieškome išmanių vertėjų“ pasakojo apie tendencijas rinkoje (kuo greičiau, nes reikia šiandien, ir kuo pigiau, nes vertimui neturime pinigų), apie šiuolaikiniam vertėjui būtinas kompetencijas, įskaitant gebėjimą naudotis kompiuterinėmis programomis, vertimo biurų iššūkius. Liūdna buvo išgirsti, kad kartais dėl užsakovo keliamų reikalavimų, pvz. laikui, per kurį prašoma išversti didelės apimties ar specifinės srities tekstą, aukojama kokybė.

Psichologinius aspektus savo pranešime „Darbuotojo asmenybės atitikimas profesijai ir organizacijai“ nagrinėjo UAB „OVC Consulting“ konsultantė Mirolanda Trakumaitė. Auditorija buvo pakviesta įvertinti savo asmenybę. Konsultantė paaiškino, kokios asmenybės savybės būdingos ir naudingos vertėjui.

Po kavos pertraukos darbas vyko grupėse. 1-os grupės „Vertimas Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente: kaip keičiasi profesija“ pokalbiui vadovavo Europos Komisijos atstovės Rita Dedonienė ir Sigita Stankevičienė; 2-ai grupei „Training translators of specialised texts“ diskutuoti padėjo Lucja Biel; į 3-ios grupės „MA research papers: what is new in Translation Studies“ klausimus atsakė ir apie mokslinius darbus vertimo studijų srityje atsakė Christina Schaeffner.

Konferencijos pabaigoje, pristatydamos diskusijas grupėse, prof. Nijolė Maskaliūnienė ir Rita Dedonienė vienbalsiai pasidžiaugė sėkminga konferencija, visiems vertėjams palinkėjo sėkmės dirbant, o studentams įgyjant vertėjams reikalingų kvalifikacijų.

Apie konferenciją labai teigiamai atsiliepė joje dalyvavę LVA nariai. Alina Matijošienė džiaugėsi išgirdusi optimistiškai nuteikusių atsakymų į klausimą, kokios vertėjų ateities prognozės. LVA narė įvertino tai, kad nebuvo pamiršti vertėjų profesinės etikos ir psichologijos klausimai. Ypač ją sudomino 1-os darbo grupės pristatymas apie EK Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento darbo techninius aspektus ir iššūkius ir galimybė pamatyti, kaip praktiškai veikia Departamento elektroninės sistemos.

Konferencija labai patenkintas buvo ir Eduardas Piurko, jau vien dėl to, kad profesionalams svarbu analizuoti savo darbą ir ieškoti galimybių tobulėti. Konferencija privertė jį susimąstyti apie mašinino vertimo ateitį – LVA nario nuomone, ateityje svarbesnis bus ne mašininis vertims, o balso atpažinimo sistemos, praversiančios darbe ir vertėjams.

Dėkojame Vertimo studijų katedrai už vertingą konferenciją ir svetingumą, o LVA nariams už dalyvavimą ir atsiliepimus!

LVA valdyba

LVA SEKTORINIAME PROFESINIAME KOMITETE (TĘSINYS)

Po LVA inicijuoto, 2018 m. gruodžio 14 d. vykusio vertėjų bendruomenės (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos vertėjų asociacijos, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos) susitikimo su Profesinio standarto rengėju, atsižvelgus į per susitikimą išsakytas nuomones bei vertimo studijų programų aprašus, buvo pataisytas Vertėjo profesijos standarto projektas. Tačiau pastebėjome, kad patobulintame dokumente liko netiksliai suformuluota per susitikimą išdėstyta informacija ir kad vertėjų bendruomenės nuomonė perteikta tik iš dalies.

Iki š. m. birželio pabaigos LVA kartu su kitais vertėjų bendruomenės ir ekspertų grupės nariais ne kartą aptarė vis tobulinamą standartą su KPMPC atstovais ir standarto rengėjais, kiekvieną kartą pateikdama savo nuomonę ir pastabas. Irenai Miškinienei adresuotame laiške KPMPC pažymėjo: „<…> Jūsų ir jūsų kolegų aukšta motyvacija, sąmoningumas ir atsakomybė už savo atstovaujamą sektorių, taip pat standarto rengėjų atvirumas bendradarbiauti užtikrino rezultatą, kuris tenkina visas suinteresuotąsias puses. Tai Centrui puikus gerosios praktikos pavyzdys…“

Liepos 3 d. Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos sektorinis profesinis komitetas balsuodamas pritarė pateiktam Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektoriaus profesinio standarto tekstui, o liepos 4 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymu standartas buvo patvirtintas.

Labai džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su vertėjų bendruomenės atstovais ir ekspertų grupės nariais, KPMPC atstovais ir standarto rengėjais, kurio ilgai lauktas rezultatas yra vertėjo profesinis standartas. Sveikiname visą vertėjų bendruomenę su teigiamu rezultatu!

Susitikimas su Hamburgo universiteto ir asociacijos EULITA atstovėmis

Gražų ir šiltą birželio 11 d. vakarą LVA Valdybos narės susitiko su Hamburgo uversiteto lektore prof. dr. Christiane J. Driesen ir Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacijos (EULITA) pirmininke Daniela Amodeo Perillo. Susitikime taip pat dalyvavo VU FLF Literatūros ir kultūros instituto direktorė, Vertimo studijų katedros vedėja prof. Nijolė Maskaliūnienė ir Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos atstovės.

Susitikimo dalyviai susipažino su Hamburgo universiteto ir asociacijos EULITA pagrindiniais vykdomais projektais ir ugdymo programomis, galimybe dalyvauti jose ir kartu organizuoti mokymus, aptarė teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu veiklos ES valstybėse narėse (pavyzdžiui, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lietuvoje) panašumus ir skirtumus, juose egzistuojančius norminius aktus ir jų taikymą, prisiekusiuosius vertėjus bei vertėjo kvalifikacijos įgijimą ir pagrindimą.

Po įdomios ir naudingos diskusijos ir išsakytų nuomonių EULITA asociacijos atstovės patarė Lietuvos vertėjų bendruomenei tęsti pradėtą darbą, siekiant gerinti padėtį vertimo rinkoje per dialogą su Lietuvos institucijomis, užsienio kolegomis ir asociacijomis, ragindamos pradėti nuo Lietuvos teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu telkimo, bendradarbiavimo su Teisingumo ministerija, teismais, advokatais, teisėjais ir kt., siekiant geresnio abipusio supratimo ir švietimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese taikymo Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, sulaukėme siūlymo tapti asociacijos EULITA nare. Šis klausimas bus aptartas per ateinantį LVA visuotinį narių susirinkimą.

2019 m. birželio 8 d. įvyko mokomasis seminaras „Šiuolaikinės vertimo technologijos“

Birželio 8 d. Lietuvos vertėjų asociacija kartu su partnere – Vilniaus verslo kolegija – surengė vertimo technologijų mokomąjį seminarą pradedantiesiems vartotojams. Tai 2018 m. pavasarį vykusios paskaitos-diskusijos „Šiuolaikinės vertimo technologijos“ tęsinys.

Su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis supažindino „Tilde IT“ projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, Vilniaus verslo kolegijos lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos narė Julija Kleščiova. Seminaro dalyviai domėjosi praktiniais vertėjo darbo aspektais: žodžių apskaita, prodyktyvumu verčiant kompiuterizuotojo vertimo programomis, vertimo kokybės užtikrinimo būdais ir kt.

Be to, seminaro dalyviai susipažino ir praktiškai išbandė kelias kompiuterizuotojo vertimo (MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE) ir vertimo kokybės patikros programas bei gavo pažymėjimus, patvirtinančius praktiniame seminare įgytas žinias.

Po išsakytų nuomonių apie praktinio seminaro naudą ir svarbą vertėjų darbe, nuspręsta šį rudenį surengti vertimo technologijų mokomąjį seminarą pažengusiesiems vartotojams.

KVIETIMAS Į MOKOMĄJĮ SEMINARĄ „ŠIUOLAIKINĖS VERTIMO TECHNOLOGIJOS“

Lietuvos vertėjų asociacija kartu su partnere – Vilniaus verslo kolegija – kviečia dalyvauti vertimo technologijų mokomajame seminare, paskaitos-diskusijos „Šiuolaikinės vertimo technologijos“ tęsinyje, kuris vyks 2019 m. birželio 8 d. 10:30–13:30 val. Per seminarą „Tilde IT“ projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, „Vilniaus verslo kolegijos“ lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos narė Julija Kleščiova supažindis dalyvius su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis, seminaro dalyviai praktiškai išbandys šiuolaikines vertimo technologijas (susipažins su jų tipais, kompiuterizuotojo vertimo programų moduliais) ir vertimo kokybės kontrolės patikros programas.

Mokomasis seminaras planuojamas dviem grupėms – pradedantiesiems ir pažengusiesiems vartotojams*, kurie galės praktiškai išbandyti kelias kompiuterizuotojo vertimo (MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE) ir vertimo kokybės patikros programas.

*Pradedantiesiems skirtas seminaras: 3 val. (1 val. teorija ir klausimai + 2 val. praktika). Grupės dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 10 žmonių.
*Pažengusiesiems skirtas seminaras: 3 val. (0,5 val. teorija ir klausimai + 2,5 val. praktika). Grupės dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 10 žmonių.

Norinčius dalyvauti mokomajame seminare maloniai prašome registruotis ir klausimus pranešėjai teikti elektroniniu paštu info@lvasociacija.lt iki birželio 7 d. Registruojantis taip pat prašome nurodyti, kuriomis kompiuterizuotojo vertimo (angl. CAT tools) ir vertimo patikros (angl. QA tools) programomis naudojotės ir kaip dažnai.

Renginio dalyvio mokestis: 10 eurų
Renginio dalyvio mokestis LVA nariams: 5 eurai
Seminaro vieta: Vilniaus verslo kolegija, Kalvarijų g. 129-401, Vilnius

Dalyvio mokestį iki birželio 7 d. prašome pervesti į Lietuvos vertėjų asociacijos sąskaitą. Lietuvos vertėjų asociacijos banko rekvizitai:

Gavėjas: Lietuvos vertėjų asociacija
Įm. kodas: 125312667
Sąskaitos Nr.: LT857044060008157820 SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: Mokestis už birželio 8 d. LVA renginį + vardas, pavardė

Į Lietuvą atvyksta vertimo semiotikos profesorius Bruno Osimo

VU Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedrą praneša, kad į Filologijos fakultetą atvyksta vertimo semiotikos profesorius, rusų literatūros vertėjas į italų kalbą, rašytojas, 17 vertimo teorijos knygų autorius Bruno Osimo. Balandžio 15 d. 11 val. 92 auditorijoje vyks jo paskaita anglų kalba „Cognitive distortion, translation distortion and poetic distortion as semiotic shifts“. Be to, kitą savaitę rengiami seminarai italų kalba. Daugiau iformacijos italų kalba galima rasti čia.

Daugiau apie paskaitą:

Both interlingual translation shifts and poetic production can be seen in a semiotic perspective in terms of mental filtering. The shared ground of the three processes – cognition translation versification – is to be found in a semiotic perspective: signs (prototext, reality, perception) are interpreted and worked through (mind, interpretants, cognition) and give as an output an object (metatext, poem, worldview). By trying to classify the shifts resulting from such processes – distortions – with a semiotically shared grid of categories, the hypothesis is that the categories themselves – already existing within the separate fields – can be reciprocally fine-tuned. The very notion of “shift” – derived from translation criticism, and in particular from the prototext-metatext comparison – becomes in this hypothesis a connection transforming the shifts possible in the other mentioned fields into mutual benchmarks.

Įvyko 2019 m. Visuotinis LVA narių susirinkimas

2019 m. vasario 23 d. įvyko Visuotinis LVA narių susirinkimas, per kurį buvo priimta svarbių sprendimų, aptarti LVA nuveikti darbai ir artimiausi tikslai. LVA nariai balsavimu patvirtino Asociacijos veiklos, finansinės veiklos, lėšų ir pajamų naudojimo metinę  ataskaitą, nusprendė padidinti valdybą iki šešių asmenų, išrinko naują valdybą ir naują Audito grupės narę (informacijos apie valdybą rasite čia).

LVA susilaukia vis daugiau vertėjų susidomėjo – šiais metais į Asociaciją įstojo net penki nauji nariai: Ana Gluchova, Alina Matijošienė, Virginija Siderkevičiūtė, Lina Spranaitytė ir Vadim Vileita. Savo nariams ir kitiems susidomėjusiems asmenims LVA ateinančiu metu siūlys paskaitų ir seminarų įvairiomis su vertimu susijusiomis temomis. Vienais svarbiausių artimiausių tikslų ir toliau išlieka Vertėjo kvalifikacijos aprašo sudarymas, vertėjo profesijos prestižo kėlimas bei LVA žinomumo didinimas.

Vilniaus knygų mugė

Vilniaus knygų mugė

Vasario 21–24 dienomis vyko tradicinė, jau 20-oji Vilniaus knygų mugė. Mūsų nariai aktyviai dalyvavo ne tik įsigydami naujas knygas užsienio kalbomis, kolegų išverstas knygas į lietuvių kalbą ir Lietuvos autorių knygas, dalyvavo susitikimuose, pašnekesiuose, diskusijose, bet ir prisidėjo prie mugės sėkmės versdami įvairiuose renginiuose. Dalį mūsų kolegų verčiamų renginių galima buvo girdėti ir stebėti per LRT radiją ir televiziją.

Vilniaus knygų mugė 2019 vertėjo akimis

Anglų-lietuvių vertėjų raštu konkursas

ES Tarybos Lietuvių kalbos vertimo raštu skyrius rengia anglų–lietuvių vertėjų raštu konkursą. Darbo vieta Briuselyje nuo 2019 m. balandžio mėnesio arba vėliau pagal susitarimą. Pradinio kontrakto trukmė – treji metai (su galimybe pratęsti kontraktą).

Reikalavimai kandidatams: aukštasis išsilavinimas ir vertėjo darbo patirtis.

Kandidatai kviečiami registruotis EPSO puslapio CA FGIV sąraše, t. y. arba atnaujinti savo profilį EPSO puslapyje, arba susikurti naują. Kadangi kandidatai bus kviečiami dalyvauti konkurse tik iš CA FGIV sąrašo, atkreipiame dėmesį į tai, kad EPSO vertėjų konkurso laureatai galės būti pakviesti dalyvauti konkurse tik tuo atveju, jeigu jų dokumentai bus įkelti į CAST FGIV sąrašą (jie bus įdarbinami ne kaip EPSO laureatai, bet kaip CAST sąrašo kandidatai).

Pirminę kandidatų atranką pagal įkeltus dokumentus planuojama baigti sausio viduryje, todėl kviečiame registruotis kuo skubiau.

Vasario mėn. pradžioje kandidatai bus pakviesti į pre-selection CBT (computer-based tests) testus. Kovo pradžioje geriausiai testus išlaikę kandidatai bus kviečiami į šiuos ES Taryboje organizuojamus testus: 1) vertimas raštu iš anglų į lietuvių; 2) į lietuvių iš anglų išversto teksto redagavimas. Trečias ir galutinis etapas – pokalbis.

Daugiau informacijos apie EPSO aplanką galima rasti čia.