Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis asociacijos valdymo organas, priimantis svarbiausius Asociacijos sprendimus. Dalyvavimo ir balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai ir tikrosios narės. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėn. pasibaigus kalendoriniams metams.