2018-02-05

Vladimiro Litvino romano “Kelias” sutiktuvių proga nuoširdžiai sveikiname Lietuvos vertėjų asociacijos narę Ireną Miškinienę, išvertusią šios knygos dalį „Vyno kelias” iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (dalį „Gintaro kelias“ iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą vertė Rūta Zapolskienė). Nauja knyga turėtų sudominti skaitytoją ne tik savo turiniu, įdomu ir tai, kad pasakojimas audžiamas iš trijų kalbų gijų… Šis ypatumas leidžia tikėtis, jog ir pats kūrinys, ir jo pateikimas per vertimą yra svarbus įvykis visai mūsų kultūros bendruomenei. Linkime autoriui ir vertėjoms neišsenkamos kūrybinės energijos ir įkvėpimo!

Leidyklos „STUDIJA BE PYKČIO“ išleistas romanas pristatomas taip: „Romano įvykiai tai savotiška realaus laiko kronika mūsų Europoje, pačioje XX amžiaus pabaigoje. Herojų – Polinos ir Aleksandro – kelias per Europą (nuo Madrido iki Baltijos jūros), jų romantiški susitikimai ir skaudūs išsiskyrimai, pokalbiai apie literatūros, meno kūrinius įtraukia ir skaitytoją į poezijos sūkurius, dainų ir muzikos garsų pasaulį, klajones po įvairias istorines epochas. Herojai priartėja prie „jiems pažadėtos žemės”, vardu Lietuva. Įgyvendindami savo išsvajotą tikslą jie pradeda rašyti bendrą romaną. Kuo dažniau jiedu susitinka, tuo aiškiau supranta, kad jausmas, kuris gimsta širdyse, tai tikra, gili meilė. Bendras jų likimas ir bendras kelias. Gyvenimo tėkmė, verčianti laužyti nusistovėjusius kanonus ir pragmatiškumo apraiškas, ryžtis žengti pasirinktuoju keliu. Bandyti gyventi…“

Akimirka iš knygos pristatymo: iš dešinės į kairę – renginio vedėjas Nepriklausomybės akto signataras, ambasadorius Vladimir Jarmolenko, vertėja Irena Miškinienė, hum. m. dr. Arvydas Vidžiūnas