Gražų ir šiltą birželio 11 d. vakarą LVA Valdybos narės susitiko su Hamburgo uversiteto lektore prof. dr. Christiane J. Driesen ir Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacijos (EULITA) pirmininke Daniela Amodeo Perillo. Susitikime taip pat dalyvavo VU FLF Literatūros ir kultūros instituto direktorė, Vertimo studijų katedros vedėja prof. Nijolė Maskaliūnienė ir Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos atstovės.

Susitikimo dalyviai susipažino su Hamburgo universiteto ir asociacijos EULITA pagrindiniais vykdomais projektais ir ugdymo programomis, galimybe dalyvauti jose ir kartu organizuoti mokymus, aptarė teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu veiklos ES valstybėse narėse (pavyzdžiui, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lietuvoje) panašumus ir skirtumus, juose egzistuojančius norminius aktus ir jų taikymą, prisiekusiuosius vertėjus bei vertėjo kvalifikacijos įgijimą ir pagrindimą.

Po įdomios ir naudingos diskusijos ir išsakytų nuomonių EULITA asociacijos atstovės patarė Lietuvos vertėjų bendruomenei tęsti pradėtą darbą, siekiant gerinti padėtį vertimo rinkoje per dialogą su Lietuvos institucijomis, užsienio kolegomis ir asociacijomis, ragindamos pradėti nuo Lietuvos teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu telkimo, bendradarbiavimo su Teisingumo ministerija, teismais, advokatais, teisėjais ir kt., siekiant geresnio abipusio supratimo ir švietimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese taikymo Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, sulaukėme siūlymo tapti asociacijos EULITA nare. Šis klausimas bus aptartas per ateinantį LVA visuotinį narių susirinkimą.