LVA valdyba tęsia spalį Sektoriniame profesiniame komitete pradėtą darbą: lapkritį LVA valdybos apibendrinta ir suformuluota nuomonė buvo išsiųsta Profesinio standarto rengėjų komandos atstovui, Sektorinio komiteto pirmininkui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Rengėjai patobulino Vertėjo profesinio standarto projektą, remdamiesi vertėjų bendruomenės ir institucijų pastabomis ir atsižvelgdami į tarptautinio standarto nuostatas ir vertimo studijų programos aprašą. Tačiau ir patobulintame dokumente pastebėjome vertimo, kaip veiklos, nesupratimo elementų, todėl buvo nuspręsta organizuoti bendrą vertėjų bendruomenės (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos vertėjų asociacijos, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos) susitikimą su Profesinio standarto rengėju, kuris įvyko gruodžio 14 d.

Susitikimo dalyviai išsakė savo nuomones dėl pateikto dokumento ir aptarė patobulintą Vertėjo profesijos standarto projektą, VI ir VII lygmens vertėjo kvalifikacijas, vertėjo raštu ir žodžiu kompetencijas, su vertimo projektų vadybininkais ir gestų kalbos vertėjais susijusius klausimus. Buvo sutarta, kad rengėjai pataisys Vertėjo profesijos standarto projektą, atsižvelgdami į per susitikimą išsakytas nuomones bei vertimo studijų programų aprašus, ir artimiausiu metu pateiks jį susitikimo dalyviams.