Lapkričio 24 d. įvyko LVA valdybos posėdis, kuriame buvo apibrėžti artimiausi LVA darbai ir tolesnė veikla, buvo aptartas atstovavimas Sektoriniame profesiniame komitete, kuriame šiuo metu yra svarstomas vertėjo profesinis standartas ir vertėjo kvalifikacijos lygmuo. Posėdyje buvo aptartos sėkmingos LVA valdybos narių pastangos gauti, apibendrinti, suformuluoti ir išsiųsti bendrą vertėjų bendruomenės ir institucijų atstovų poziciją (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos, LR Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus Vertimų poskyrio, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Europos Parlamento vertimo žodžiu tarnybos Lietuvių kalbos skyriaus ir Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus) Profesinio standarto rengėjui ir Sektorinio komiteto pirmininkui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Posėdyje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su įvairiomis institucijomis, organizuojant vertėjams skirtus renginius, diskutuota apie LVA narių pateiktus renginių pasiūlymus, apie socialinių partnerių ir rėmėjų paiešką.

Valdyba nutarė, kad kitas LVA visuotinis susirinkimas galėtų vykti 2019 m. vasario mėn. Pagrindiniai būsimo Susirinkimo tikslai: išrinkti naują valdybą, patvirtinti metines Audito grupės Asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitas, priimti naujus narius ir numatyti galimus LVA renginius.