Balandžio 10 d. Lietuvos vertėjų asociacija surengė pokalbį-diskusiją „Šiuolaikinės vertimo technologijos“. Su lingvistinių paslaugų sektoriumi, šiuolaikiniu vertimo procesu, šiuolaikinėmis vertimo technologijomis, vertimo technologijų nauda, vertimo kokybės kontrole, naudojant vertimo programas ir vertimo kokybės patikros programas, mašininio vertimo ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis supažindino „Tilde IT” projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, „Vilniaus verslo kolegijos” lektorė Julija Kleščiova. Po klausimų ir išsakytų nuomonių apie pokalbio-diskusijos temų svarbą vertėjų darbe, išreikštas noras, kad būtų surengtas mokomasis seminaras, kuriame galima būtų praktiškai išbandyti kompiuterines vertimo ir vertimo kokybės patikros programas.