Sveikiname ir žavimės. Tai, ką dar ir dar kartą patvirtindamas savo išskirtinį talentą, darbštumą, disciplinuotumą padarė vertėjas Lionginas Pažūsis yra sunkaus daugiamečio darbo rezultatas. John Milton „Prarastasis rojus“ – knygynuose. 2017 metais pasirodęs išverstos poezijos rinkinys „Klasikinės anglakalbės poezijos perlai. Prarastojo rojaus ilgesys“ akivaizdžiai vedė į „Prarastąjį rojų“.

Doc. Pažūsis buvo daugumos mūsų dėstytojas. Dėstydamas, kurdamas lietuviškus ES terminus ir nepailstamai versdamas, jis įskėlė mumyse kibirkštėlę, atvedusią į vertėjus(as) ir Lietuvos vertėjų asociaciją.

Dėstytojau, Jūs nuostabus! Vertėjau, Jūs fantastiškas! Dėkojame, kad suteikėte galimybę nerti į Johno Miltono minčių gelmes.

„To reikia kalbai, kultūrai, literatūrai“