Parama Ukrainai


EN below — UKR нижче — RUS ниже
Lietuvos vertėjų asociacija, stebėdama šokiruojančius Putino režimo karinius veiksmus Ukrainoje ir jo sukeltas Ukrainos žmonių kančias, reiškia paramą ir užuojautą Ukrainos žmonėms. Kaip vertėjas ir vertėjus vienijanti pelno nesiekianti organizacija esame pasirengusios ir pasirengę, kuo galėsime, prisidėti prie pagalbos nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms ir į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams iš Ukrainos. Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam gali būti reikalinga pagalba ieškant vertimo paslaugų ar kitokios pagalbos. Taip pat, jei dar nesuspėjote, raginame aukoti pagalbą Ukrainai teikiančioms organizacijoms, pvz., https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai ar VšĮ „Mėlyna ir geltona“ https://www.blue-yellow.lt/lt/.

ENG
With the shocking military Putin regime initiated actions and human suffering in Ukraine, the Lithuanian Association of Translators/Interpreters expresses its support and compassion for Ukrainian people. As a non-profit organisation uniting interpreters and translators, we stand ready to contribute, as much as we can, to efforts in support of Ukrainian people experiencing military hostilities and Ukrainian refugees fleeing to Lithuania. Please share this information with those in need of interpretation/translation services or other assistance. Furthermore, in case you have not done that yet, we urge you to donate to organisations that provide support to Ukraine, e.g. https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai or NGO Blue/Yellow https://www.blue-yellow.lt/lt/.

UKR
Литовська асоціація перекладачів, спостерігаючи за шокуючою військовою агресією путінського режиму в Україні та спричиненими ними стражданнями українського народу, висловлює підтримку та співчуття народу України. Ми як перекладачі та некомерційна організація, що об’єднує перекладачів, готові зробити свій посильний внесок у допомогу жертвам війни в Україні та біженцям з України, які прибувають до Литви. Будь ласка, поділіться цією інформацією з тими, кому може знадобитися допомога у пошуку перекладацьких послуг або іншої допомоги. Також, якщо ви цього ще не зробили, ми закликаємо робити пожертвування організаціям, які надають допомогу Україні, наприклад, https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai або VšĮ „Mėlyna ir geltona“ https://www.blue-yellow.lt/lt/.

RUS
Литовская ассоциация переводчиков, видя шокирующие военные действия путинского режима в Украине и испытываемые украинским народом страдания, выражает поддержку и сочувствие людям Украины. Мы, как объединяющая переводчиков некоммерческая организация, готовы внести свой посильный вклад в оказание помощи людям – жертвам военных действий в Украине и прибывающим в Литву украинским беженцам. Просим Вас поделиться этой информацией с теми, кому может понадобиться помощь в поиске переводческих услуг либо помощь иного характера. Кроме того, если Вы еще не успели этого сделать, призываем Вас отправлять свои пожертвования организациям, оказывающим помощь Украине, например, https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai либо публичному учреждению «Синее и желтое» /VšĮ „Mėlyna ir geltona“/ https://www.blue-yellow.lt/lt/.

Gerbiamiausio mūsų nario doc. Liongino Pažūsio indėlis į lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą

Sveikiname ir žavimės. Tai, ką dar ir dar kartą patvirtindamas savo išskirtinį talentą, darbštumą, disciplinuotumą padarė vertėjas Lionginas Pažūsis yra sunkaus daugiamečio darbo rezultatas. John Milton „Prarastasis rojus“ – knygynuose. 2017 metais pasirodęs išverstos poezijos rinkinys „Klasikinės anglakalbės poezijos perlai. Prarastojo rojaus ilgesys“ akivaizdžiai vedė į „Prarastąjį rojų“.

Doc. Pažūsis buvo daugumos mūsų dėstytojas. Dėstydamas, kurdamas lietuviškus ES terminus ir nepailstamai versdamas, jis įskėlė mumyse kibirkštėlę, atvedusią į vertėjus(as) ir Lietuvos vertėjų asociaciją.

Dėstytojau, Jūs nuostabus! Vertėjau, Jūs fantastiškas! Dėkojame, kad suteikėte galimybę nerti į Johno Miltono minčių gelmes.

„To reikia kalbai, kultūrai, literatūrai“

Įvyko 2019 m. Visuotinis LVA narių susirinkimas

2019 m. vasario 23 d. įvyko Visuotinis LVA narių susirinkimas, per kurį buvo priimta svarbių sprendimų, aptarti LVA nuveikti darbai ir artimiausi tikslai. LVA nariai balsavimu patvirtino Asociacijos veiklos, finansinės veiklos, lėšų ir pajamų naudojimo metinę  ataskaitą, nusprendė padidinti valdybą iki šešių asmenų, išrinko naują valdybą ir naują Audito grupės narę (informacijos apie valdybą rasite čia).

LVA susilaukia vis daugiau vertėjų susidomėjo – šiais metais į Asociaciją įstojo net penki nauji nariai: Ana Gluchova, Alina Matijošienė, Virginija Siderkevičiūtė, Lina Spranaitytė ir Vadim Vileita. Savo nariams ir kitiems susidomėjusiems asmenims LVA ateinančiu metu siūlys paskaitų ir seminarų įvairiomis su vertimu susijusiomis temomis. Vienais svarbiausių artimiausių tikslų ir toliau išlieka Vertėjo kvalifikacijos aprašo sudarymas, vertėjo profesijos prestižo kėlimas bei LVA žinomumo didinimas.

LVA valdybos posėdis

Lapkričio 24 d. įvyko LVA valdybos posėdis, kuriame buvo apibrėžti artimiausi LVA darbai ir tolesnė veikla, buvo aptartas atstovavimas Sektoriniame profesiniame komitete, kuriame šiuo metu yra svarstomas vertėjo profesinis standartas ir vertėjo kvalifikacijos lygmuo. Posėdyje buvo aptartos sėkmingos LVA valdybos narių pastangos gauti, apibendrinti, suformuluoti ir išsiųsti bendrą vertėjų bendruomenės ir institucijų atstovų poziciją (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos, LR Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus Vertimų poskyrio, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Europos Parlamento vertimo žodžiu tarnybos Lietuvių kalbos skyriaus ir Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus) Profesinio standarto rengėjui ir Sektorinio komiteto pirmininkui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Posėdyje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su įvairiomis institucijomis, organizuojant vertėjams skirtus renginius, diskutuota apie LVA narių pateiktus renginių pasiūlymus, apie socialinių partnerių ir rėmėjų paiešką.

Valdyba nutarė, kad kitas LVA visuotinis susirinkimas galėtų vykti 2019 m. vasario mėn. Pagrindiniai būsimo Susirinkimo tikslai: išrinkti naują valdybą, patvirtinti metines Audito grupės Asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitas, priimti naujus narius ir numatyti galimus LVA renginius.

„Europinės terminologijos aktualijos“ – naujoji ES Tarybos lietuvių kalbos vertimo skyriaus Facebook paskyra

ES Tarybos lietuvių kalbos vertimo skyrius kviečia susipažinti su Facebook paskyra „Europinės terminologijos aktualijos“. Šiame Facebook puslapyje skleidžiama aktuali informacija ir ES terminijos naujienos, puslapio lankytojai skatinami diskutuoti ir išsakyti nuomonę.

Nuoroda į Facebook puslapį: https://www.facebook.com/LTterminijaES/