Įvyko 2019 m. Visuotinis LVA narių susirinkimas

2019 m. vasario 23 d. įvyko Visuotinis LVA narių susirinkimas, per kurį buvo priimta svarbių sprendimų, aptarti LVA nuveikti darbai ir artimiausi tikslai. LVA nariai balsavimu patvirtino Asociacijos veiklos, finansinės veiklos, lėšų ir pajamų naudojimo metinę  ataskaitą, nusprendė padidinti valdybą iki šešių asmenų, išrinko naują valdybą ir naują Audito grupės narę (informacijos apie valdybą rasite čia).

LVA susilaukia vis daugiau vertėjų susidomėjo – šiais metais į Asociaciją įstojo net penki nauji nariai: Ana Gluchova, Alina Matijošienė, Virginija Siderkevičiūtė, Lina Spranaitytė ir Vadim Vileita. Savo nariams ir kitiems susidomėjusiems asmenims LVA ateinančiu metu siūlys paskaitų ir seminarų įvairiomis su vertimu susijusiomis temomis. Vienais svarbiausių artimiausių tikslų ir toliau išlieka Vertėjo kvalifikacijos aprašo sudarymas, vertėjo profesijos prestižo kėlimas bei LVA žinomumo didinimas.

LVA valdybos posėdis

Lapkričio 24 d. įvyko LVA valdybos posėdis, kuriame buvo apibrėžti artimiausi LVA darbai ir tolesnė veikla, buvo aptartas atstovavimas Sektoriniame profesiniame komitete, kuriame šiuo metu yra svarstomas vertėjo profesinis standartas ir vertėjo kvalifikacijos lygmuo. Posėdyje buvo aptartos sėkmingos LVA valdybos narių pastangos gauti, apibendrinti, suformuluoti ir išsiųsti bendrą vertėjų bendruomenės ir institucijų atstovų poziciją (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos, LR Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus Vertimų poskyrio, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Europos Parlamento vertimo žodžiu tarnybos Lietuvių kalbos skyriaus ir Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus) Profesinio standarto rengėjui ir Sektorinio komiteto pirmininkui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Posėdyje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su įvairiomis institucijomis, organizuojant vertėjams skirtus renginius, diskutuota apie LVA narių pateiktus renginių pasiūlymus, apie socialinių partnerių ir rėmėjų paiešką.

Valdyba nutarė, kad kitas LVA visuotinis susirinkimas galėtų vykti 2019 m. vasario mėn. Pagrindiniai būsimo Susirinkimo tikslai: išrinkti naują valdybą, patvirtinti metines Audito grupės Asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitas, priimti naujus narius ir numatyti galimus LVA renginius.

„Europinės terminologijos aktualijos“ – naujoji ES Tarybos lietuvių kalbos vertimo skyriaus Facebook paskyra

ES Tarybos lietuvių kalbos vertimo skyrius kviečia susipažinti su Facebook paskyra „Europinės terminologijos aktualijos“. Šiame Facebook puslapyje skleidžiama aktuali informacija ir ES terminijos naujienos, puslapio lankytojai skatinami diskutuoti ir išsakyti nuomonę.

Nuoroda į Facebook puslapį: https://www.facebook.com/LTterminijaES/