2020 m. vasario 12 d. įvyko VMI paskaita vertėjams aktualių mokesčių tema

Kadangi pamažu artėja pajamų deklaravimo metas, kuris aktualus turbūt daugeliui vertėjų, LVA praeitą savaitę surengė paskaitą „Vertėjo darbo veiklos specifika – verslo liudijimai ir individuali veikla, atitinkami mokesčiai“, kurią vedė VMI atstovės. VMI vyr. spec. Genė Jucevičienė pristatė skirtingas vertimo veiklos formas: darbą su darbo sutartimi, autorine sutartimi, verslo liudijimu ir individualios veiklos pažyma. Ji išsamiai aptarė su šiomis veiklos formomis susijusias galimybes, ribojimus ir mokamus mokesčius. Vyr. specialistės  Laura Liaudanskaitė ir Milda Ramanauskienė pristatė PVM prievoles. Lektorės informatyviai atsakė į iš anksto atsiųstus ir per paskaitą užduotus klausimus ir pažymėjo, kad 2019 m. gautų pajamų deklaravimas internetu vyks kiek kitaip: forma bus pildoma su vedliu. Be to, lektorės priminė, kad deklaruojant pajamas galima pasinaudoti lengvatomis, t. y. sumažinti apmokestinamas pajamas sumomis, sumokėtomis, pvz., už gyvybės draudimą, papildomą II pakopos pensijų kaupimą ir kt. Naujovė šiais metais – lengvatos už III pakopos pensijų kaupimą, pastatų apdailą ir remontą bei lengvųjų automobilių remontą. Daugiau informacijos apie metinės pajamų deklaracijos formos (GPM312) pildymą ir GPM įstatymo pakeitimus nuo 2020 m. rasite čia: https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8950/49bdcb50-ec4e-44df-b254-ed6f5e11cdf0. Beje, 2019 m. pajamų deklaracijas bus galima teikti nuo kovo mėnesio.

Dar kartą dėkojame lektorėms už informatyvią paskaitą ir dalyviams už klausimus ir aktyvumą!

2020 m. vasario 11 d. įvyko paskaita vertėjams aktualių teisinių klausimų tema

Siekdama prisidėti prie vertėjų darbo sąlygų Lietuvoje gerinimo, Lietuvos vertėjų asociacija jau antrą kartą surengė paskaitą vertėjams aktualių teisinių klausimų tema. Paskaitą „Vertėjo darbo specifika (teisiniai aspektai): darbo vs. paslaugų sutartis – praktiniai patarimai“ vasario 11 d. skaitė „Cortex Legal“ advokatė Eglė Krikščiūnienė. Lektorė išnagrinėjo darbo sutarties ir paslaugų sutarties skirtumus ir panašumus, kiekvienos jų privalumus ir minusus, visa tai iliustravo konkrečiais pavyzdžiais ir jai pateiktos medžiagos analize ir atsakė į dalyvių klausimus. Dėkojame susirinkusiems dalyviams ir lektorei už turiningą ir įdomią paskaitą.

Vertimo konferencijos atgarsiai

Spalio 4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tarptautinė konferencija, „Vertimas šiuolaikinėje visuomenėje: kintantis vertėjo vaidmuo, etika ir lūkesčiai“, kurioje dalyvavo 10 mūsų asociacijos narių. Organizatoriai – VU Filologijos fakulteto, Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas, Vertimo studijų katedra. Konferenciją vedė LVA narė, Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto direktorė prof. Nijolė Maskaliūnienė.

Pasveikinusi konferencijos pranešėjus ir gausiai susirinkusius dalyvius ji pasidžiaugė, kad Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros Vertimo raštu magistrantūros programa įtraukta į Europos vertimo raštu magistrantūros programų tinklą (angl. European Master’s in Translation – EMT), kurio veiklą koordinuoja Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas. Šis statusas programai suteiktas iki 2024-ųjų metų.

Sveikinimo žodyje VU studijų prorektorius prof. dr. Valdas Jaskūnas, linkėdamas sėkmės, pažymėjo plačius šiuolaikiniam vertėjui keliamus reikalavimus. Prof. dr. Inesa Šeškauskienė, sveikinimo ir lūkesčio kupinais žodžiais kreipdamasi į konferencijos dalyvius, pajuokavo, kad vertėjams negresia Alzheimerio liga, nes, kaip rodo mokslo tyrimai, itin aktyviai keliomis kalbomis dirbančios smegenys ją atitolina ar jos visai išvengia. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento 1-ojo skyriaus vadovė Rita Dedonienė sakė, kad Europos Sąjungoje vis daugiau dokumentų papildoma ar taisoma, o naujų kuriama labai mažai, todėl didėja redagavimo poreikis, o tam ypač naudingos kompiuterinės programos. Kita vertus, be aukštos kvalifikacijos vertėjo kokybiškas rezultatas neįmanomas.

Pranešimą tema „Profesionalumas ir etika: vertėjai ir vertimo srities tyrėjai“ skaitė Astono universiteto (JK) vertimo studijų programose dėsčiusi prof. Christina Schaeffner. Vertimo tyrinėtoja, teksto lingvistė, analizuojanti kritinį ir politinį diskursą, metaforų vertimą politiniuose tekstuose, padariusi didelį indėlį į vertimo didaktikos pažangą, didelio skaičiaus tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų ir komisijų narė, papasakojo apie pastarųjų metų tendencijas, naujus iššūkius ir reikalavimus. Jos skaidrėse buvo gausu vertėjams ir vertimo dėstytojams vertingų leidinių pavadinimų, iškilių tos srities tyrėjų pavardžių, naujausių darbų.

Antra pranešėja buvo viešnia iš Lenkijos, Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos instituto ir Europos vertimo studijų asociacijos atstovė dr. habil. Lucja Biel. Ji paminėjo, į kokias vertimo sritis dabar sutelkia dėmesį mokslininkai, kalbėjo apie demokratėjantį vertimą, ergonomikos pokyčius, išryškino nūdienos sąvoką „augmented translator“ (techninėje aplinkoje, t. y. žmogaus ir kompiuterio sąveikoje, greitai ir efektyviai gebantis dirbti vertėjas), atkreipė dėmesį į augantį patikros vaidmenį, į postredagavimą ir padarė išvadą, kad mašininis (automatizuotas) vertimas paspartina vertimą, bet be atidaus ir kvalifikuoto žmogaus indėlio geras vertimas negalimas.

Po pietų išklausėme dar du pranešimus. UAB „Tilde“ direktorė Renata Špukienė pranešime „Ieškote vertėjų? Ne, ieškome išmanių vertėjų“ pasakojo apie tendencijas rinkoje (kuo greičiau, nes reikia šiandien, ir kuo pigiau, nes vertimui neturime pinigų), apie šiuolaikiniam vertėjui būtinas kompetencijas, įskaitant gebėjimą naudotis kompiuterinėmis programomis, vertimo biurų iššūkius. Liūdna buvo išgirsti, kad kartais dėl užsakovo keliamų reikalavimų, pvz. laikui, per kurį prašoma išversti didelės apimties ar specifinės srities tekstą, aukojama kokybė.

Psichologinius aspektus savo pranešime „Darbuotojo asmenybės atitikimas profesijai ir organizacijai“ nagrinėjo UAB „OVC Consulting“ konsultantė Mirolanda Trakumaitė. Auditorija buvo pakviesta įvertinti savo asmenybę. Konsultantė paaiškino, kokios asmenybės savybės būdingos ir naudingos vertėjui.

Po kavos pertraukos darbas vyko grupėse. 1-os grupės „Vertimas Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente: kaip keičiasi profesija“ pokalbiui vadovavo Europos Komisijos atstovės Rita Dedonienė ir Sigita Stankevičienė; 2-ai grupei „Training translators of specialised texts“ diskutuoti padėjo Lucja Biel; į 3-ios grupės „MA research papers: what is new in Translation Studies“ klausimus atsakė ir apie mokslinius darbus vertimo studijų srityje atsakė Christina Schaeffner.

Konferencijos pabaigoje, pristatydamos diskusijas grupėse, prof. Nijolė Maskaliūnienė ir Rita Dedonienė vienbalsiai pasidžiaugė sėkminga konferencija, visiems vertėjams palinkėjo sėkmės dirbant, o studentams įgyjant vertėjams reikalingų kvalifikacijų.

Apie konferenciją labai teigiamai atsiliepė joje dalyvavę LVA nariai. Alina Matijošienė džiaugėsi išgirdusi optimistiškai nuteikusių atsakymų į klausimą, kokios vertėjų ateities prognozės. LVA narė įvertino tai, kad nebuvo pamiršti vertėjų profesinės etikos ir psichologijos klausimai. Ypač ją sudomino 1-os darbo grupės pristatymas apie EK Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento darbo techninius aspektus ir iššūkius ir galimybė pamatyti, kaip praktiškai veikia Departamento elektroninės sistemos.

Konferencija labai patenkintas buvo ir Eduardas Piurko, jau vien dėl to, kad profesionalams svarbu analizuoti savo darbą ir ieškoti galimybių tobulėti. Konferencija privertė jį susimąstyti apie mašinino vertimo ateitį – LVA nario nuomone, ateityje svarbesnis bus ne mašininis vertims, o balso atpažinimo sistemos, praversiančios darbe ir vertėjams.

Dėkojame Vertimo studijų katedrai už vertingą konferenciją ir svetingumą, o LVA nariams už dalyvavimą ir atsiliepimus!

LVA valdyba

LVA susitikimas

Rugpjūčio 28 d. įvyko LVA narių susitikimas, kuriame Asociacijos narė, Vertimo studijų katedros vedėja prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė pasidalino įspūdžiais ir informacija apie Austrijoje veikiančias vertėjų asociacijas. Austrijoje vedėja lankėsi kaip universitetų darbuotojams skirtos Erasmus+ programos dalyvė. Nijolė susitiko su svarbiausių Austrijos vertėjų asociacijų atstovais, išsamiai susipažino su jų veikla ir uždavė LVA valdybos paruoštus klausimus. Informacija mums labai vertinga, galėtume svarstyti ir galimai pasinaudoti geriausia jų patirtimi.

Austrija turi keletą vertėjų asociacijų (teismų, literatūros, gestų ir kt.), bet aktualiausia mums – asociacija „Universitas Austria“, kuri savo struktūra panašiausia į LVA. Jau apie 50 metų gyvuojanti asociacija „Universitas Austria“ vienija 846 vertėjų raštu ir žodžiu ir apima apie 40 kalbų. Ši iš universiteto kilusi asociacija skelbia vertimo kursus, jos nariai skaito paskaitas, atlieka rinkos tyrimus, tarpininkauja tarp klientų ir asociacijos narių ir užsiima kita vertėjams aktualia veikla. Vienas svarbiausių asociacijos uždavinių – vertėjo profesijos prestižo kėlimas. Tai sritis, ypač aktuali ir LVA.

Austrijos teismų vertėjų asociacija atitikmens Lietuvoje neturi, tačiau jų patirtis Lietuvos vertėjams taip pat gali būti aktuali. Austrijoje jau nuo seno veikia prisiekusiųjų vertėjų žodžiu įstatymas, be kita ko, reglamentuojantis ir vertėjų samdymą darbui teisme. Lietuvoje, deja, tokių teisės aktų neturime, tačiau, asociacijos atstovės nuomone, Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. direktyva dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese galėtų būti pagrindas, kuriuo remiantis ir Lietuvoje būtų galima žengti vertėjų akreditavimo teismų sistemoje link. Šiuo klausimu gerų pasiūlymų pateikė ir naujoji LVA narė Virginija Siderkevičiūtė, turinti patirties Vokietijos ir Šveicarijos vertėjų asociacijose, kilo įdomi diskusija dėl vertėjų paklausos.

Taigi per susitikimą gavome nemažai vertingų impulsų ieškoti galimybių kelti vertėjų profesijos prestižą Lietuvoje, gerinti vertėjų darbo sąlygas ir burti stiprią vertėjų bendruomenę. Aptariant profesijos prestižo kėlimą, valdyba pasidžiaugė, kad ir Lietuvoje jau žengtas nedidelis, bet labai svarbus ir daug darbo pareikalavęs žingsnis – priimtas vertėjų žodžiu ir raštu veiklos profesinis standartas, prie kurio atsiradimo daug prisidėjo ir LVA.

Dėkojame Nijolei ir kitiems susitikimo dalyviams už produktyvią popietę ir jau su nekantrumu imame planuoti šiųmetinę LVA narių vakaronę!

2019 m. birželio 8 d. įvyko mokomasis seminaras „Šiuolaikinės vertimo technologijos“

Birželio 8 d. Lietuvos vertėjų asociacija kartu su partnere – Vilniaus verslo kolegija – surengė vertimo technologijų mokomąjį seminarą pradedantiesiems vartotojams. Tai 2018 m. pavasarį vykusios paskaitos-diskusijos „Šiuolaikinės vertimo technologijos“ tęsinys.

Su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis supažindino „Tilde IT“ projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, Vilniaus verslo kolegijos lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos narė Julija Kleščiova. Seminaro dalyviai domėjosi praktiniais vertėjo darbo aspektais: žodžių apskaita, prodyktyvumu verčiant kompiuterizuotojo vertimo programomis, vertimo kokybės užtikrinimo būdais ir kt.

Be to, seminaro dalyviai susipažino ir praktiškai išbandė kelias kompiuterizuotojo vertimo (MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE) ir vertimo kokybės patikros programas bei gavo pažymėjimus, patvirtinančius praktiniame seminare įgytas žinias.

Po išsakytų nuomonių apie praktinio seminaro naudą ir svarbą vertėjų darbe, nuspręsta šį rudenį surengti vertimo technologijų mokomąjį seminarą pažengusiesiems vartotojams.

KVIETIMAS Į MOKOMĄJĮ SEMINARĄ „ŠIUOLAIKINĖS VERTIMO TECHNOLOGIJOS“

Lietuvos vertėjų asociacija kartu su partnere – Vilniaus verslo kolegija – kviečia dalyvauti vertimo technologijų mokomajame seminare, paskaitos-diskusijos „Šiuolaikinės vertimo technologijos“ tęsinyje, kuris vyks 2019 m. birželio 8 d. 10:30–13:30 val. Per seminarą „Tilde IT“ projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, „Vilniaus verslo kolegijos“ lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos narė Julija Kleščiova supažindis dalyvius su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis, seminaro dalyviai praktiškai išbandys šiuolaikines vertimo technologijas (susipažins su jų tipais, kompiuterizuotojo vertimo programų moduliais) ir vertimo kokybės kontrolės patikros programas.

Mokomasis seminaras planuojamas dviem grupėms – pradedantiesiems ir pažengusiesiems vartotojams*, kurie galės praktiškai išbandyti kelias kompiuterizuotojo vertimo (MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE) ir vertimo kokybės patikros programas.

*Pradedantiesiems skirtas seminaras: 3 val. (1 val. teorija ir klausimai + 2 val. praktika). Grupės dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 10 žmonių.
*Pažengusiesiems skirtas seminaras: 3 val. (0,5 val. teorija ir klausimai + 2,5 val. praktika). Grupės dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 10 žmonių.

Norinčius dalyvauti mokomajame seminare maloniai prašome registruotis ir klausimus pranešėjai teikti elektroniniu paštu iki birželio 7 d. Registruojantis taip pat prašome nurodyti, kuriomis kompiuterizuotojo vertimo (angl. CAT tools) ir vertimo patikros (angl. QA tools) programomis naudojotės ir kaip dažnai.

Renginio dalyvio mokestis: 10 eurų
Renginio dalyvio mokestis LVA nariams: 5 eurai
Seminaro vieta: Vilniaus verslo kolegija, Kalvarijų g. 129-401, Vilnius

Dalyvio mokestį iki birželio 7 d. prašome pervesti į Lietuvos vertėjų asociacijos sąskaitą. Lietuvos vertėjų asociacijos banko rekvizitai:

Gavėjas: Lietuvos vertėjų asociacija
Įm. kodas: 125312667
Sąskaitos Nr.: LT857044060008157820 SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: Mokestis už birželio 8 d. LVA renginį + vardas, pavardė

Įvyko 2019 m. Visuotinis LVA narių susirinkimas

2019 m. vasario 23 d. įvyko Visuotinis LVA narių susirinkimas, per kurį buvo priimta svarbių sprendimų, aptarti LVA nuveikti darbai ir artimiausi tikslai. LVA nariai balsavimu patvirtino Asociacijos veiklos, finansinės veiklos, lėšų ir pajamų naudojimo metinę  ataskaitą, nusprendė padidinti valdybą iki šešių asmenų, išrinko naują valdybą ir naują Audito grupės narę (informacijos apie valdybą rasite čia).

LVA susilaukia vis daugiau vertėjų susidomėjo – šiais metais į Asociaciją įstojo net penki nauji nariai: Ana Gluchova, Alina Matijošienė, Virginija Siderkevičiūtė, Lina Spranaitytė ir Vadim Vileita. Savo nariams ir kitiems susidomėjusiems asmenims LVA ateinančiu metu siūlys paskaitų ir seminarų įvairiomis su vertimu susijusiomis temomis. Vienais svarbiausių artimiausių tikslų ir toliau išlieka Vertėjo kvalifikacijos aprašo sudarymas, vertėjo profesijos prestižo kėlimas bei LVA žinomumo didinimas.

Vilniaus knygų mugė

Vilniaus knygų mugė

Vasario 21–24 dienomis vyko tradicinė, jau 20-oji Vilniaus knygų mugė. Mūsų nariai aktyviai dalyvavo ne tik įsigydami naujas knygas užsienio kalbomis, kolegų išverstas knygas į lietuvių kalbą ir Lietuvos autorių knygas, dalyvavo susitikimuose, pašnekesiuose, diskusijose, bet ir prisidėjo prie mugės sėkmės versdami įvairiuose renginiuose. Dalį mūsų kolegų verčiamų renginių galima buvo girdėti ir stebėti per LRT radiją ir televiziją.

Vilniaus knygų mugė 2019 vertėjo akimis

KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

Kviečiame dalyvauti mūsų socialinio partnerio Lietuvos vertimų biurų asociacijos bei Europos Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. organizuojamoje konferencijoje „Žmogus ir technologijos. Kaip vertimų biurai, institucijos ir vertėjai prisitaiko prie sparčios technologijų raidos“. Į šią konferenciją, vyksiančią Viešbutyje „Novotel“, Gedimino pr. 16, Vilnius, rinksis vertėjai, vertimų biurų ir institucijų atstovai.

Vertimo ir susijusių specialybių universitetų studentai ir specialistai turi galimybę stebėti konferenciją gyvai internetu, tam bus naudojama platforma Sli.do. Per ją tiek konferencijos dalyviai, tiek transliacijos žiūrovai galės užduoti klausimus, pareikšti savo nuomonę, gauti aktualios informacijos.

Su šiuolaikinėmis vertimo ir duomenų apsaugos technologijomis, vertimo biurų, institucijų ir vertėjų bendradarbiavimo ypatybėmis supažindins Europos Komisijos vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus atstovai, Lietuvos vertimų biurų asociacijos atstovai, „Tilde IT“ vadovė, advokatų profesinės bendrijos „Confidence Law Office“ partnerė ir kt. Po pranešimų vyks diskusija.

Išsami renginio programa

Norinčius dalyvauti konferencijoje maloniai prašome registruotis Lietuvos vertimų biurų asociacijos svetainėje iki lapkričio 26 d. Dalyvio mokestis – 20 eurų (į kainą įskaičiuotos ir kavos pertraukėlės).