LVA susitikimas

Rugpjūčio 28 d. įvyko LVA narių susitikimas, kuriame Asociacijos narė, Vertimo studijų katedros vedėja prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė pasidalino įspūdžiais ir informacija apie Austrijoje veikiančias vertėjų asociacijas. Austrijoje vedėja lankėsi kaip universitetų darbuotojams skirtos Erasmus+ programos dalyvė. Nijolė susitiko su svarbiausių Austrijos vertėjų asociacijų atstovais, išsamiai susipažino su jų veikla ir uždavė LVA valdybos paruoštus klausimus. Informacija mums labai vertinga, galėtume svarstyti ir galimai pasinaudoti geriausia jų patirtimi.

Austrija turi keletą vertėjų asociacijų (teismų, literatūros, gestų ir kt.), bet aktualiausia mums – asociacija „Universitas Austria“, kuri savo struktūra panašiausia į LVA. Jau apie 50 metų gyvuojanti asociacija „Universitas Austria“ vienija 846 vertėjų raštu ir žodžiu ir apima apie 40 kalbų. Ši iš universiteto kilusi asociacija skelbia vertimo kursus, jos nariai skaito paskaitas, atlieka rinkos tyrimus, tarpininkauja tarp klientų ir asociacijos narių ir užsiima kita vertėjams aktualia veikla. Vienas svarbiausių asociacijos uždavinių – vertėjo profesijos prestižo kėlimas. Tai sritis, ypač aktuali ir LVA.

Austrijos teismų vertėjų asociacija atitikmens Lietuvoje neturi, tačiau jų patirtis Lietuvos vertėjams taip pat gali būti aktuali. Austrijoje jau nuo seno veikia prisiekusiųjų vertėjų žodžiu įstatymas, be kita ko, reglamentuojantis ir vertėjų samdymą darbui teisme. Lietuvoje, deja, tokių teisės aktų neturime, tačiau, asociacijos atstovės nuomone, Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. direktyva dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese galėtų būti pagrindas, kuriuo remiantis ir Lietuvoje būtų galima žengti vertėjų akreditavimo teismų sistemoje link. Šiuo klausimu gerų pasiūlymų pateikė ir naujoji LVA narė Virginija Siderkevičiūtė, turinti patirties Vokietijos ir Šveicarijos vertėjų asociacijose, kilo įdomi diskusija dėl vertėjų paklausos.

Taigi per susitikimą gavome nemažai vertingų impulsų ieškoti galimybių kelti vertėjų profesijos prestižą Lietuvoje, gerinti vertėjų darbo sąlygas ir burti stiprią vertėjų bendruomenę. Aptariant profesijos prestižo kėlimą, valdyba pasidžiaugė, kad ir Lietuvoje jau žengtas nedidelis, bet labai svarbus ir daug darbo pareikalavęs žingsnis – priimtas vertėjų žodžiu ir raštu veiklos profesinis standartas, prie kurio atsiradimo daug prisidėjo ir LVA.

Dėkojame Nijolei ir kitiems susitikimo dalyviams už produktyvią popietę ir jau su nekantrumu imame planuoti šiųmetinę LVA narių vakaronę!

2019 m. birželio 8 d. įvyko mokomasis seminaras „Šiuolaikinės vertimo technologijos“

Birželio 8 d. Lietuvos vertėjų asociacija kartu su partnere – Vilniaus verslo kolegija – surengė vertimo technologijų mokomąjį seminarą pradedantiesiems vartotojams. Tai 2018 m. pavasarį vykusios paskaitos-diskusijos „Šiuolaikinės vertimo technologijos“ tęsinys.

Su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis supažindino „Tilde IT“ projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, Vilniaus verslo kolegijos lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos narė Julija Kleščiova. Seminaro dalyviai domėjosi praktiniais vertėjo darbo aspektais: žodžių apskaita, prodyktyvumu verčiant kompiuterizuotojo vertimo programomis, vertimo kokybės užtikrinimo būdais ir kt.

Be to, seminaro dalyviai susipažino ir praktiškai išbandė kelias kompiuterizuotojo vertimo (MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE) ir vertimo kokybės patikros programas bei gavo pažymėjimus, patvirtinančius praktiniame seminare įgytas žinias.

Po išsakytų nuomonių apie praktinio seminaro naudą ir svarbą vertėjų darbe, nuspręsta šį rudenį surengti vertimo technologijų mokomąjį seminarą pažengusiesiems vartotojams.

KVIETIMAS Į MOKOMĄJĮ SEMINARĄ „ŠIUOLAIKINĖS VERTIMO TECHNOLOGIJOS“

Lietuvos vertėjų asociacija kartu su partnere – Vilniaus verslo kolegija – kviečia dalyvauti vertimo technologijų mokomajame seminare, paskaitos-diskusijos „Šiuolaikinės vertimo technologijos“ tęsinyje, kuris vyks 2019 m. birželio 8 d. 10:30–13:30 val. Per seminarą „Tilde IT“ projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, „Vilniaus verslo kolegijos“ lektorė, Lietuvos vertėjų asociacijos narė Julija Kleščiova supažindis dalyvius su lingvistinių paslaugų sektoriaus naujienomis, šiuolaikiniu vertimo procesu, vertimo technologijų nauda ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis, seminaro dalyviai praktiškai išbandys šiuolaikines vertimo technologijas (susipažins su jų tipais, kompiuterizuotojo vertimo programų moduliais) ir vertimo kokybės kontrolės patikros programas.

Mokomasis seminaras planuojamas dviem grupėms – pradedantiesiems ir pažengusiesiems vartotojams*, kurie galės praktiškai išbandyti kelias kompiuterizuotojo vertimo (MEMSOURCE ir WORDFAST ANYWHERE) ir vertimo kokybės patikros programas.

*Pradedantiesiems skirtas seminaras: 3 val. (1 val. teorija ir klausimai + 2 val. praktika). Grupės dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 10 žmonių.
*Pažengusiesiems skirtas seminaras: 3 val. (0,5 val. teorija ir klausimai + 2,5 val. praktika). Grupės dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 10 žmonių.

Norinčius dalyvauti mokomajame seminare maloniai prašome registruotis ir klausimus pranešėjai teikti elektroniniu paštu info@lvasociacija.lt iki birželio 7 d. Registruojantis taip pat prašome nurodyti, kuriomis kompiuterizuotojo vertimo (angl. CAT tools) ir vertimo patikros (angl. QA tools) programomis naudojotės ir kaip dažnai.

Renginio dalyvio mokestis: 10 eurų
Renginio dalyvio mokestis LVA nariams: 5 eurai
Seminaro vieta: Vilniaus verslo kolegija, Kalvarijų g. 129-401, Vilnius

Dalyvio mokestį iki birželio 7 d. prašome pervesti į Lietuvos vertėjų asociacijos sąskaitą. Lietuvos vertėjų asociacijos banko rekvizitai:

Gavėjas: Lietuvos vertėjų asociacija
Įm. kodas: 125312667
Sąskaitos Nr.: LT857044060008157820 SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: Mokestis už birželio 8 d. LVA renginį + vardas, pavardė

Įvyko 2019 m. Visuotinis LVA narių susirinkimas

2019 m. vasario 23 d. įvyko Visuotinis LVA narių susirinkimas, per kurį buvo priimta svarbių sprendimų, aptarti LVA nuveikti darbai ir artimiausi tikslai. LVA nariai balsavimu patvirtino Asociacijos veiklos, finansinės veiklos, lėšų ir pajamų naudojimo metinę  ataskaitą, nusprendė padidinti valdybą iki šešių asmenų, išrinko naują valdybą ir naują Audito grupės narę (informacijos apie valdybą rasite čia).

LVA susilaukia vis daugiau vertėjų susidomėjo – šiais metais į Asociaciją įstojo net penki nauji nariai: Ana Gluchova, Alina Matijošienė, Virginija Siderkevičiūtė, Lina Spranaitytė ir Vadim Vileita. Savo nariams ir kitiems susidomėjusiems asmenims LVA ateinančiu metu siūlys paskaitų ir seminarų įvairiomis su vertimu susijusiomis temomis. Vienais svarbiausių artimiausių tikslų ir toliau išlieka Vertėjo kvalifikacijos aprašo sudarymas, vertėjo profesijos prestižo kėlimas bei LVA žinomumo didinimas.

Vilniaus knygų mugė

Vilniaus knygų mugė

Vasario 21–24 dienomis vyko tradicinė, jau 20-oji Vilniaus knygų mugė. Mūsų nariai aktyviai dalyvavo ne tik įsigydami naujas knygas užsienio kalbomis, kolegų išverstas knygas į lietuvių kalbą ir Lietuvos autorių knygas, dalyvavo susitikimuose, pašnekesiuose, diskusijose, bet ir prisidėjo prie mugės sėkmės versdami įvairiuose renginiuose. Dalį mūsų kolegų verčiamų renginių galima buvo girdėti ir stebėti per LRT radiją ir televiziją.

Vilniaus knygų mugė 2019 vertėjo akimis

KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

Kviečiame dalyvauti mūsų socialinio partnerio Lietuvos vertimų biurų asociacijos bei Europos Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. organizuojamoje konferencijoje „Žmogus ir technologijos. Kaip vertimų biurai, institucijos ir vertėjai prisitaiko prie sparčios technologijų raidos“. Į šią konferenciją, vyksiančią Viešbutyje „Novotel“, Gedimino pr. 16, Vilnius, rinksis vertėjai, vertimų biurų ir institucijų atstovai.

Vertimo ir susijusių specialybių universitetų studentai ir specialistai turi galimybę stebėti konferenciją gyvai internetu, tam bus naudojama platforma Sli.do. Per ją tiek konferencijos dalyviai, tiek transliacijos žiūrovai galės užduoti klausimus, pareikšti savo nuomonę, gauti aktualios informacijos.

Su šiuolaikinėmis vertimo ir duomenų apsaugos technologijomis, vertimo biurų, institucijų ir vertėjų bendradarbiavimo ypatybėmis supažindins Europos Komisijos vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus atstovai, Lietuvos vertimų biurų asociacijos atstovai, „Tilde IT“ vadovė, advokatų profesinės bendrijos „Confidence Law Office“ partnerė ir kt. Po pranešimų vyks diskusija.

Išsami renginio programa

Norinčius dalyvauti konferencijoje maloniai prašome registruotis Lietuvos vertimų biurų asociacijos svetainėje iki lapkričio 26 d. Dalyvio mokestis – 20 eurų (į kainą įskaičiuotos ir kavos pertraukėlės).

LVA nariai susibūrė šventinėje vakaronėje

Prieš beveik du dešimtmečius bendraminčiai profesionalūs vertėjai raštu ir žodžiu susibūrė ir įsteigė Lietuvos vertėjų asociaciją, kurios veikla daugumos narių sprendimu atgijo 2017 m. pavasarį. Po metų, gegužės pradžioje, atsinaujinusi ir pasipildžiusi naujais nariais Lietuvos vertėjų asociacija pakvietė narius į šventinę vakaronę. Jaukioje ir draugiškoje aplinkoje praleistas laikas su bendraminčiais buvo ir malonus, ir produktyvus. Pabendrauta su seniai matytais kolegomis, aptarta Asociacijos veikla, panagrinėtos vertimo sektoriaus aktualijos, pasidalinta problemomis, žvilgtelta į LVA ateitį, o svarbiausia, susipažinta su neseniai LVA nariais tapusiais kolegomis.

LVA valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems susirinkusiems, prisidėjusiems gera nuotaika bei šypsena ir tikisi susitikti artimiausiu metu.

2018 m. balandžio 10 d. įvyko pokalbis-diskusija „Šiuolaikinės vertimo technologijos“

Balandžio 10 d. Lietuvos vertėjų asociacija surengė pokalbį-diskusiją „Šiuolaikinės vertimo technologijos“. Su lingvistinių paslaugų sektoriumi, šiuolaikiniu vertimo procesu, šiuolaikinėmis vertimo technologijomis, vertimo technologijų nauda, vertimo kokybės kontrole, naudojant vertimo programas ir vertimo kokybės patikros programas, mašininio vertimo ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis supažindino „Tilde IT” projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, „Vilniaus verslo kolegijos” lektorė Julija Kleščiova. Po klausimų ir išsakytų nuomonių apie pokalbio-diskusijos temų svarbą vertėjų darbe, išreikštas noras, kad būtų surengtas mokomasis seminaras, kuriame galima būtų praktiškai išbandyti kompiuterines vertimo ir vertimo kokybės patikros programas.

 2018 m. kovo 1 d. įvyko  pokalbis-diskusija „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“

Kovo 1 d. Lietuvos vertėjų asociacija surengė pokalbį-diskusiją tema „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“. Su ryšiais su visuomene, veiksmais, kuriais informaciją skleidžiantis subjektas siekia kurti tikslinės grupės požiūrį į subjektą ir šiam įvaizdžiui kurti naudojamomis priemonėmis, efektyviais fizinių ir juridinių asmenų komunikacijos būdais, juridinių asmenų valdymu komunikacijos priemonėmis, visuomenės nuomonės formavimo būdais, kūrybiškumu, lyderystės savybėmis ir ryšių su visuomene įtaka supažindino viešųjų ryšių agentūros „PR Service/Edelman Affiliate“ steigėjas ir ilgametis vadovas Linas Kontrimas.

Kviečiame į renginį „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“

Maloniai kviečiame dalyvauti pokalbyje-diskusijoje „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“, kuris vyks 2018 m. kovo 1 d. 16:00 val. VU Filologijos fakulteto 92 auditorijoje, Universiteto g. 5. Su formalios ir neformalios, individualios ir masinės komunikacijos su užsakovais aspektais, efektyvios komunikacijos su užsakovais būdais, tarpkultūrinės komunikacijos ypatumais, dažniausiai pasitaikančiomis bendravimo su užsakovais klaidomis supažindins viešųjų ryšių agentūros „PR Service/Edelman Affiliate“ direktorė Romualda Stonkutė.

Norinčius dalyvauti pokalbyje-diskusijoje maloniai prašome registruotis ir klausimus pranešėjai teikti elektroniniu paštu info@lvasociacija.lt iki vasario 27 d.