LVA SEKTORINIAME PROFESINIAME KOMITETE (TĘSINYS)

LVA valdyba tęsia spalį Sektoriniame profesiniame komitete pradėtą darbą: lapkritį LVA valdybos apibendrinta ir suformuluota nuomonė buvo išsiųsta Profesinio standarto rengėjų komandos atstovui, Sektorinio komiteto pirmininkui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Rengėjai patobulino Vertėjo profesinio standarto projektą, remdamiesi vertėjų bendruomenės ir institucijų pastabomis ir atsižvelgdami į tarptautinio standarto nuostatas ir vertimo studijų programos aprašą. Tačiau ir patobulintame dokumente pastebėjome vertimo, kaip veiklos, nesupratimo elementų, todėl buvo nuspręsta organizuoti bendrą vertėjų bendruomenės (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos vertėjų asociacijos, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos) susitikimą su Profesinio standarto rengėju, kuris įvyko gruodžio 14 d.

Susitikimo dalyviai išsakė savo nuomones dėl pateikto dokumento ir aptarė patobulintą Vertėjo profesijos standarto projektą, VI ir VII lygmens vertėjo kvalifikacijas, vertėjo raštu ir žodžiu kompetencijas, su vertimo projektų vadybininkais ir gestų kalbos vertėjais susijusius klausimus. Buvo sutarta, kad rengėjai pataisys Vertėjo profesijos standarto projektą, atsižvelgdami į per susitikimą išsakytas nuomones bei vertimo studijų programų aprašus, ir artimiausiu metu pateiks jį susitikimo dalyviams.

LVA valdybos posėdis

Lapkričio 24 d. įvyko LVA valdybos posėdis, kuriame buvo apibrėžti artimiausi LVA darbai ir tolesnė veikla, buvo aptartas atstovavimas Sektoriniame profesiniame komitete, kuriame šiuo metu yra svarstomas vertėjo profesinis standartas ir vertėjo kvalifikacijos lygmuo. Posėdyje buvo aptartos sėkmingos LVA valdybos narių pastangos gauti, apibendrinti, suformuluoti ir išsiųsti bendrą vertėjų bendruomenės ir institucijų atstovų poziciją (VU FLF Vertimo studijų katedros, Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos, Lietuvos vertimų biurų asociacijos, LR Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus Vertimų poskyrio, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Europos Parlamento vertimo žodžiu tarnybos Lietuvių kalbos skyriaus ir Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus) Profesinio standarto rengėjui ir Sektorinio komiteto pirmininkui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Posėdyje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su įvairiomis institucijomis, organizuojant vertėjams skirtus renginius, diskutuota apie LVA narių pateiktus renginių pasiūlymus, apie socialinių partnerių ir rėmėjų paiešką.

Valdyba nutarė, kad kitas LVA visuotinis susirinkimas galėtų vykti 2019 m. vasario mėn. Pagrindiniai būsimo Susirinkimo tikslai: išrinkti naują valdybą, patvirtinti metines Audito grupės Asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitas, priimti naujus narius ir numatyti galimus LVA renginius.

KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

Kviečiame dalyvauti mūsų socialinio partnerio Lietuvos vertimų biurų asociacijos bei Europos Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. organizuojamoje konferencijoje „Žmogus ir technologijos. Kaip vertimų biurai, institucijos ir vertėjai prisitaiko prie sparčios technologijų raidos“. Į šią konferenciją, vyksiančią Viešbutyje „Novotel“, Gedimino pr. 16, Vilnius, rinksis vertėjai, vertimų biurų ir institucijų atstovai.

Vertimo ir susijusių specialybių universitetų studentai ir specialistai turi galimybę stebėti konferenciją gyvai internetu, tam bus naudojama platforma Sli.do. Per ją tiek konferencijos dalyviai, tiek transliacijos žiūrovai galės užduoti klausimus, pareikšti savo nuomonę, gauti aktualios informacijos.

Su šiuolaikinėmis vertimo ir duomenų apsaugos technologijomis, vertimo biurų, institucijų ir vertėjų bendradarbiavimo ypatybėmis supažindins Europos Komisijos vertimo žodžiu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus atstovai, Lietuvos vertimų biurų asociacijos atstovai, „Tilde IT“ vadovė, advokatų profesinės bendrijos „Confidence Law Office“ partnerė ir kt. Po pranešimų vyks diskusija.

Išsami renginio programa

Norinčius dalyvauti konferencijoje maloniai prašome registruotis Lietuvos vertimų biurų asociacijos svetainėje iki lapkričio 26 d. Dalyvio mokestis – 20 eurų (į kainą įskaičiuotos ir kavos pertraukėlės).

LVA Sektoriniame profesiniame komitete

Norėtume pasidalinti džiugia naujiena: šį rudenį Lietuvos vertėjų asociacija tapo Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos sektorinio profesinio komiteto prie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nare. Komiteto veikloje Asociacijai atstovauja Valdybos narė, iždininkė Irena Miškinienė.

Sektorinis profesinis komitetas – bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas. Iš viso buvo sudaryta aštuoniolika sektorinių profesinių komitetų, išsamią informaciją apie kuriuos galite rasti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro svetainėje.

2018 m. spalio 12 d. įvyko pirmasis sektorinių profesinių komitetų bendras posėdis, kuriame buvo aptarta sektorinių profesinių komitetų veikla, išrinkti atitinkamų sektorinių profesinių komitetų pirmininkai ir aptarti tolimesni darbai.

„Europinės terminologijos aktualijos“ – naujoji ES Tarybos lietuvių kalbos vertimo skyriaus Facebook paskyra

ES Tarybos lietuvių kalbos vertimo skyrius kviečia susipažinti su Facebook paskyra „Europinės terminologijos aktualijos“. Šiame Facebook puslapyje skleidžiama aktuali informacija ir ES terminijos naujienos, puslapio lankytojai skatinami diskutuoti ir išsakyti nuomonę.

Nuoroda į Facebook puslapį: https://www.facebook.com/LTterminijaES/

Mirė LVA narė Dialita Didžiulytė

Po kankinamai sunkios ligos gegužę mus paliko Lietuvos vertėjų asociacijos narė, vertėja ir redaktorė Dialita Didžiulytė (1955–2018).

Netekome patyrusios kolegės, apdovanotos Sausio 13-osios atminimo medaliu. Dialita buvo viena iš tų žmonių, kurie skleidė informaciją anglų kalba iš Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. sausio 12–13 d., vertė ir redagavo pirmuosius nepriklausomos Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dažnas atsiverčiame LR įstatymą ar kitą dokumentą anglų kalba, bet retas žinome, kad pirmąjį jo variantą, vėliau gal ir pataisas per ilgus darbo metus Seimo kanceliarijoje išvertė ar suredagavo Dialita Didžiulytė. Baigusi VU Filologijos fakultetą, iki 1990 m. Dialita dirbo leidykloje „Mintis“.

Dialita prisidėjo prie kruopštaus darbo, rengiant ES terminų žodyną „Eurovoc“, verčiant sąvadą „Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatai: teisiniai dokumentai“ ir kitus leidinius.

Didžiuojamės Tavim, Dialita, ir liūdime Tavęs netekę.

LVA nariai susibūrė šventinėje vakaronėje

Prieš beveik du dešimtmečius bendraminčiai profesionalūs vertėjai raštu ir žodžiu susibūrė ir įsteigė Lietuvos vertėjų asociaciją, kurios veikla daugumos narių sprendimu atgijo 2017 m. pavasarį. Po metų, gegužės pradžioje, atsinaujinusi ir pasipildžiusi naujais nariais Lietuvos vertėjų asociacija pakvietė narius į šventinę vakaronę. Jaukioje ir draugiškoje aplinkoje praleistas laikas su bendraminčiais buvo ir malonus, ir produktyvus. Pabendrauta su seniai matytais kolegomis, aptarta Asociacijos veikla, panagrinėtos vertimo sektoriaus aktualijos, pasidalinta problemomis, žvilgtelta į LVA ateitį, o svarbiausia, susipažinta su neseniai LVA nariais tapusiais kolegomis.

LVA valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems susirinkusiems, prisidėjusiems gera nuotaika bei šypsena ir tikisi susitikti artimiausiu metu.

2018 m. balandžio 10 d. įvyko pokalbis-diskusija „Šiuolaikinės vertimo technologijos“

Balandžio 10 d. Lietuvos vertėjų asociacija surengė pokalbį-diskusiją „Šiuolaikinės vertimo technologijos“. Su lingvistinių paslaugų sektoriumi, šiuolaikiniu vertimo procesu, šiuolaikinėmis vertimo technologijomis, vertimo technologijų nauda, vertimo kokybės kontrole, naudojant vertimo programas ir vertimo kokybės patikros programas, mašininio vertimo ir mašininio vertimo naudojimo galimybėmis supažindino „Tilde IT” projektų vadovė-kalbos technologijų specialistė, „Vilniaus verslo kolegijos” lektorė Julija Kleščiova. Po klausimų ir išsakytų nuomonių apie pokalbio-diskusijos temų svarbą vertėjų darbe, išreikštas noras, kad būtų surengtas mokomasis seminaras, kuriame galima būtų praktiškai išbandyti kompiuterines vertimo ir vertimo kokybės patikros programas.

 2018 m. kovo 1 d. įvyko  pokalbis-diskusija „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“

Kovo 1 d. Lietuvos vertėjų asociacija surengė pokalbį-diskusiją tema „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“. Su ryšiais su visuomene, veiksmais, kuriais informaciją skleidžiantis subjektas siekia kurti tikslinės grupės požiūrį į subjektą ir šiam įvaizdžiui kurti naudojamomis priemonėmis, efektyviais fizinių ir juridinių asmenų komunikacijos būdais, juridinių asmenų valdymu komunikacijos priemonėmis, visuomenės nuomonės formavimo būdais, kūrybiškumu, lyderystės savybėmis ir ryšių su visuomene įtaka supažindino viešųjų ryšių agentūros „PR Service/Edelman Affiliate“ steigėjas ir ilgametis vadovas Linas Kontrimas.

Kviečiame į renginį „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“

Maloniai kviečiame dalyvauti pokalbyje-diskusijoje „Vertėjo darbo komunikacijos aspektai“, kuris vyks 2018 m. kovo 1 d. 16:00 val. VU Filologijos fakulteto 92 auditorijoje, Universiteto g. 5. Su formalios ir neformalios, individualios ir masinės komunikacijos su užsakovais aspektais, efektyvios komunikacijos su užsakovais būdais, tarpkultūrinės komunikacijos ypatumais, dažniausiai pasitaikančiomis bendravimo su užsakovais klaidomis supažindins viešųjų ryšių agentūros „PR Service/Edelman Affiliate“ direktorė Romualda Stonkutė.

Norinčius dalyvauti pokalbyje-diskusijoje maloniai prašome registruotis ir klausimus pranešėjai teikti elektroniniu paštu info@lvasociacija.lt iki vasario 27 d.